Bytové družstvo Hradčany  Bruntál

Poslední změny na stránkách Nástěnka a Dokumenty: v dokumentech Usnesení

Úřední hodiny členů představenstva na rok 2020

Úřední hodiny jsou každý sudý čtvrtek vždy od 17:00 do 18:00 hodin

 

Leden 

Červenec 

Únor 

Srpen 

Březen 

Září 

Duben 

Říjen 

Květen 

Listopad 12 a 26
Červen 
Prosinec 10

 


Pro vstup členů vchodu 4 a 6 je na zadním vstupu vchodu 8 umístěn zvonek. Přítomný člen představenstva Vám přijde po zaznění zvukového signálu otevřít.


Informace pro členy Bytového družstva Hradčany Bruntál

Členové představenstva :  tel: 602 219 716
e-mail: hradcany.bruntal@seznam.cz
Hana Jiroušková          předsedkyně

František Gecašek       místopředseda

Petra Vepřková            členka představenstva


Úřední hodiny představenstva v kanceláři BD na vchodě 8

Každý sudý čtvrtek od 17 – 18 hod.


Účetní správa BD Hradčany

Ing. Jan Šlapák, Náměstí Míru 63/8   792 01 Bruntál

Komunikovat s účetní  firmou. je možné prostřednictvím členů představenstva, nebo osobně.

Úřední hodiny Ing. Jan Šlapák: pondělí a středa od 9:00 – 16:00 hod.    tel:   554 714 650

Domovník : Miroslav Řehulka  tel: 604 424 256


Poruchy v bytech - voda,topení,odpady
Poruchy v bytech elektro
p. Horák        tel: 604 520 877
p. Kupka        tel:  777 554 394
Servis oken a dveří Pantera group s.r.o.

                      tel: 603 740 609

Nedobytnost do bytu : klíčová služba
PLYN a plynová zařízení
p. Dvořák     tel: 603 856 541 , 554 717 246
p. Straka       tel:  603 717 194

Internet :

MX-NET Bruntál :         tel: 776 267 744 , 774 267 741
info@mx-net.cz
IKV – OpavaNet, a.s. :  tel: 773 504 112
libor.vrba@bruntal.cz
BaroNet:                        tel: 774 448 252 , 773 971 612
marketing@baronpc.cz

Satelity – digitalizace

Do všech bytů jsou zřízeny funkční přípojky  na satelitní a digitální televizní příjem, zároveň je funkční starý svod společných antén. Jakékoliv informace k této problematice lze konzultovat u

p. Nováka                         tel:  604 552 177                              ready2@email.cz

 

Člen BD ohlašuje okamžitě pouze havarijní situaci sám na uvedená telefonní čísla a informuje představenstvo BD.


Důležité zásady :

Byty jsou majetkem BD a každý člen odpovídá za majetek družstva. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je potřeba ohlásit kontaktní adresu, jinak každý odpovídá za škodu způsobenou při nesplnění této povinnosti.

Pro zúčtování služeb a vedení členské a bytové evidence je potřeba včas oznamovat změny týkající se počtu osob a příslušníků jeho domácnosti.

Své žádosti, náměty a stížnosti můžete řešit: osobně v kanceláři BD, písemnou formou do schránky BD umístěné ve vchodě 6 nebo na e-mailovou adresu: hradcany.bruntal@seznam.cz

Odpověď představenstva obdržíte do Vaší poštovní schránky nebo na Vaši e-mail adresu.

Další informace včetně nových stanov a domovního řádu získáte na internetové stránce:

www.hradcanybruntal.cz

Za představenstvo BD Hradčany


Hana Jiroušková
František Gecašek
Petra Vepřková