Bytové družstvo Hradčany  Bruntál

Poslední změny na stránkách Nástěnka a Dokumenty: Oznámení

Oznámení

 

Od 27.07.2020 do 31.07.2020 bude probíhat nátěr předních a zadních vstupů domů, poštovních schránek, madel a podpěrných sloupků u vstupů. Během těchto prací je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při procházení. Také je potřeba, abyste pokud možno užívali ty vstupy do domu, které nejsou právě natírané. Nepolepujte nově natřené poštovní schránky různýma přílepkama typu „Nechci letáky“ apod. Představenstvo má k dispozici jednotné nápisy, které vám na požádání vydá a pouze tyto je možné umístit. Rovněž jmenovky mohou být pouze v místě pro ně určené a zde platí stejná pravidla a to, že na požádání vám budou vyhotoveny. Stav poštovních schránek je v současnosti hodně špatný, a to pouze z důvodu lepení a posléze škrabání různých přílepků.


Šetření majetku Bytového družstva je v zájmu každého jeho člena.  


Děkujeme za pochopení

V Bruntále dne 25.07.2020


Úřední hodiny členů představenstva na rok 2020

Úřední hodiny jsou každý sudý čtvrtek vždy od 17:00 do 18:00 hodin

 

Leden 

Červenec 

Únor 

Srpen 6 a 20

Březen 

Září 3 a 17

Duben 

Říjen 1, 15 a 29

Květen 

Listopad 12 a 26
Červen 
Prosinec 10

 


Pro vstup členů vchodu 4 a 6 je na zadním vstupu vchodu 8 umístěn zvonek. Přítomný člen představenstva Vám přijde po zaznění zvukového signálu otevřít.


Informace pro členy Bytového družstva Hradčany Bruntál

Členové představenstva :  tel: 602 219 716
e-mail: hradcany.bruntal@seznam.cz
Hana Jiroušková          předsedkyně

František Gecašek       místopředseda

Petra Vepřková            členka představenstva


Úřední hodiny představenstva v kanceláři BD na vchodě 8

Každý sudý čtvrtek od 17 – 18 hod.


Účetní správa BD Hradčany

Ing. Jan Šlapák, Náměstí Míru 63/8   792 01 Bruntál

Komunikovat s účetní  firmou. je možné prostřednictvím členů představenstva, nebo osobně.

Úřední hodiny Ing. Jan Šlapák: pondělí a středa od 9:00 – 16:00 hod.    tel:   554 714 650

Domovník : Miroslav Řehulka  tel: 604 424 256


Poruchy v bytech - voda,topení,odpady
Poruchy v bytech elektro
p. Horák        tel: 604 520 877
p. Kupka        tel:  777 554 394
Servis oken a dveří Pantera group s.r.o.

                      tel: 603 740 609

Nedobytnost do bytu : klíčová služba
PLYN a plynová zařízení
p. Dvořák     tel: 603 856 541 , 554 717 246
p. Straka       tel:  603 717 194

Internet :

MX-NET Bruntál :         tel: 776 267 744 , 774 267 741
info@mx-net.cz
IKV – OpavaNet, a.s. :  tel: 773 504 112
libor.vrba@bruntal.cz
BaroNet:                        tel: 774 448 252 , 773 971 612
marketing@baronpc.cz

Satelity – digitalizace

Do všech bytů jsou zřízeny funkční přípojky  na satelitní a digitální televizní příjem, zároveň je funkční starý svod společných antén. Jakékoliv informace k této problematice lze konzultovat u

p. Nováka                         tel:  604 552 177                              ready2@email.cz

 

Člen BD ohlašuje okamžitě pouze havarijní situaci sám na uvedená telefonní čísla a informuje představenstvo BD.


Důležité zásady :

Byty jsou majetkem BD a každý člen odpovídá za majetek družstva. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je potřeba ohlásit kontaktní adresu, jinak každý odpovídá za škodu způsobenou při nesplnění této povinnosti.

Pro zúčtování služeb a vedení členské a bytové evidence je potřeba včas oznamovat změny týkající se počtu osob a příslušníků jeho domácnosti.

Své žádosti, náměty a stížnosti můžete řešit: osobně v kanceláři BD, písemnou formou do schránky BD umístěné ve vchodě 6 nebo na e-mailovou adresu: hradcany.bruntal@seznam.cz

Odpověď představenstva obdržíte do Vaší poštovní schránky nebo na Vaši e-mail adresu.

Další informace včetně nových stanov a domovního řádu získáte na internetové stránce:

www.hradcanybruntal.cz

Za představenstvo BD Hradčany


Hana Jiroušková
František Gecašek
Petra Vepřková