Bytové družstvo Hradčany  Bruntál

Rok 2023

Hospodaření družstva zde

Výkaz zisků a ztrát v roce 2022 zde

Dne 31.05. se konala členská schůze.Usnesení z jejího konání naleznete zde

Dne 27.02. se konala členská schůze.Usnesení z jejího konání naleznete zde

Zapis z členské schůze BD Hradčany Bruntál konané dne 27.2.2023 zde

Zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu a úhrad za plnění spojena 

s jejich užíváním a pro tvorbu a užití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice zde

KB umoření úveru zde

Zásady JUDr. Svoboda zde

Rok 2022


Dne 25.10. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Hospodaření BD za rok 2021 zde

Výkaz zisků a ztrát v roce 2021 zde

Dne 14.12. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Rok 2021


Dne 14.10. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Hospodaření BD za rok 2020 zde

Výkaz zisků a ztrát v roce 2020 zde

Usnesení z členské schůze konané dne 14. 10. 2021 zde

Rok 2020


Dne 11.2. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Hospodaření BD za rok 2019 zde

Výkaz zisků a ztrát v roce 2019 zde

Usnesení z členské schůze konané dne 27. 10. 2020 zde

Rok 2019


Dne 3.6. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Hospodaření Bytového družstva za rok 2018 naleznete zde

Výkaz zisků a ztrát za rok 2018 stranu 1 naleznete zde
Výkaz zisků a ztrát za rok 2018 stranu 2 naleznete zde

Rok 2018


Dne 20.2. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Dne 12.6. se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Rok 2017

Dne 6.6. 2017 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Výkaz zisků a ztrát za rok 2016 naleznete zde

Rok 2016


Dne 14.6. 2016 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Dne 15.3. 2016 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Zmenšený výkaz zisků a ztrát naleznete zde

Hospodaření za rok 2015 naleznete zde


Rok 2015

Dne 14.6. 2015 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde


Rok 2014

Dne 10.9. 2014 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Dne 23.6. 2014 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde

Dne 30.5. 2014 se konala členská schůze. Usnesení z jejího konání naleznete zde